Obywatel Ukrainy może wjechać na Ukrainę w każdych okolicznościach. Żadna kwarantanna nie może ograniczać tego prawa. Aby przekroczyć granicę wystarczy mieć tylko paszport.

Cudzoziemcy mogą również wjeżdżać na Ukrainę. Ale muszą mieć:

  1. polisę ubezpieczeniową pokrywająca koszty leczenia i obserwacji COVID-19;
  2. test PCR na COVID-19, który został przeprowadzony nie wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy państwa.

W przypadku nieposiadania wyżej wymienionych dokumentów cudzoziemcowi odmawia się prawa do przekroczenia granicy państwa.

Samoizolacja

Wszystkie osoby przekraczające granicę państwa lub obywatele państw o dużym rozpowszechnieniu COVID-19 podlegają samoizolacji. Wyjątkami od tej reguły są:

  • osoby poniżej 12 roku życia;
  • osoby, które przyjeżdżają na Ukrainę w celu podjęcia studiów na uczelniach wyższych;
  • osoby, które są obywatelami państw o znacznym rozpowszechnieniu COVID-19 i nie przebywały na ich terytorium w ciągu ostatnich 14 dni;
  • osoby, które w ciągu dwóch dni przejeżdżają tranzytem przez terytorium Ukrainy i posiadają dokumenty potwierdzające wyjazd za granicę;
  • kierowcy i członkowie załóg samochodów ciężarowych, autobusów wykonujących regularne przewozy;
  • osoby, które mają negatywny wynik badania na obecność COVID-19 metodą PCR, które zostało przeprowadzone nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Okres samoizolacji na Ukrainie wynosi 14 dni.

Osoby podlegające samoizolacji w związku z przekroczeniem granicy państwowej są zobowiązane do zainstalowania i uruchomienia aplikacji mobilnej systemu «Вдома». W przypadku odmowy zainstalowania aplikacji dana osoba podlega obserwacji (czyli samoizolacji w placówce medycznej) (lista krajów o znacznym rozprzestrzenianiu się COVID-19 znajduje się pod linkiem).

Uznaje się, że osoba odbywa samoizolację od momentu autoryzacji w aplikacji «Дій Вдома». Aplikację można zainstalować tylko pod ukraińskimi numerami telefonów (+380) – aby zarejestrować się w aplikacji, do abonenta wysyłany jest SMS z kodem potwierdzającym, który należy wpisać do aplikacji.

«Дій вдома» to aplikacja przeznaczona do monitorowania przestrzegania warunków samoizolacji. Monitorowanie odbywa się poprzez regularne komunikaty w aplikacji. W przypadku otrzymania wiadomości należy w ciągu 15 minut za pomocą aplikacji zrobić zdjęcie swojej twarzy na tle otoczenia.

Brak odpowiedzi na wiadomość nie jest wykroczeniem i nie pociąga za sobą odpowiedzialności. Jednak w przypadku braku odpowiedzi policja musi sprawdzić zgodność z wymogami samoizolacji. Jeśli odnotuje naruszenie, na osobę zostanie nałożona grzywna w wysokości od 17 000 do 34 000 UAH.

Dodatkowe informacje o aplikacji mobilnej można znaleźć pod następującymi linkami:

Jak działa aplikacja «Дій вдома»

Instrukcja korzystania z aplikacji «Дій Вдома»