Przejście graniczne | PREXSELL - bilety autobusowe do krajów Europejskich
People seating in the bus

Przejście graniczne

Przekraczanie granicy państwowej jest możliwe tylko w wyznaczonym miejscu, na przejściu granicznym. Oddzielny korytarz pasażerski zapewnia regularne autobusy we wszystkich punktach kontrolnych.

Przed przekroczeniem granicy należy sprawdzić, od kiedy wiza jest ważna (jeśli istnieje), ponieważ dzień wydania wizy często nie pokrywa się z dniem jej aktualizacji.

Wjeżdżając do Polski, cudzoziemiec musi posiadać:

  1. paszport lub inny ważny dokument podróży;
  2. ważna wiza lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na terytorium (w tym paszport biometryczny);
  3. w przypadku tranzytu przez Polskę do innego stanu osoba musi posiadać zezwolenie na wjazd do innego stanu lub zezwolenie na pobyt w innym kraju.

Również przy przekraczaniu granicy mogą poprosić o:

  1. dokument potwierdzający dostępność ubezpieczenia zdrowotnego podczas pobytu w Polsce;
  2. wystarczające pieniądze na pobyt, a także na powrót do kraju pochodzenia, który wynosi około 200 PLN dziennie, ale nie mniej niż 400 PLN (w przypadku krótkiego pobytu);
  3. dokumenty potwierdzające dostępność mieszkania w Polsce;
  4. dokument potwierdzający cel wjazdu do Polski (np. zaproszenie lub pozwolenie na pracę).

Co ważne !!!

Paszport biometryczny nie wymaga konieczności posiadania zaproszeń, dokumentów potwierdzających rezerwację mieszkania, wyciągów bankowych itp. W rzeczywistości konieczne jest jedynie zrozumienie celu wizyty (i umiejętność jej wyjaśnienia), a także wykazanie wystarczających środków na pobyt w Polsce. W rzadkich przypadkach straż graniczna musi wykazać dostępność ubezpieczenia.

Jeśli podróżujesz z dzieckiem w wieku poniżej 16 lat, musisz mieć poświadczoną notarialnie zgodę rodziców na przekroczenie granicy.

Otrzymanie wizy nie gwarantuje wjazdu i pobytu w Polsce. Ostateczna decyzja o wjeździe podejmowana jest przez Straż Graniczną.

W większości punktów kontrolnych Polska Straż Graniczna wymaga od pasażerów przejścia całego mienia przez specjalny korytarz, w którym sprawdzane są rzeczy i dokumenty. W punktach kontrolnych na Ukrainie pasażerowie zwykle nie opuszczają autobusu, pracownicy punktu kontrolnego podchodzą do każdego pasażera w autobusie.

W niektórych przypadkach Ukraińcom można odmówić wjazdu do Polski:

  1. brak wszystkich dokumentów potwierdzających cel pobytu lub jeśli dokumenty te są fałszywe lub nieistotne;
  2. brak aktualnej polisy ubezpieczeniowej;
  3. stosowany jest dopuszczalny czas pobytu w Polsce na podstawie przedstawionej wizy.

Decyzję o odmowie podejmuje Komendant Straży Granicznej. W przypadku odmowy wydania paszportu zagranicznego sporządza się dokument odmowy wjazdu i wskazuje podstawę prawną tej decyzji.

Po zakończeniu procedury przekraczania granicy w paszporcie umieszczany jest odpowiedni znak (pieczęć) wskazujący czas i miejsce wjazdu do Polski.