Przejście graniczne

Przekraczanie granicy państwowej jest możliwe tylko w wyznaczonym miejscu, na przejściu granicznym. Dla autobusów rejsowych jest przewidziany oddzielny korytarz kontrolny we wszystkich punktach kontrolnych.

Przed przekroczeniem granicy koniecznie sprawdź, od którego momentu wiza jest ważna (jeśli taka jest), gdyż dzień wydania wizy często nie pokrywa się z dniem wejścia w życie wizy.

Wjeżdżając do Polski cudzoziemiec musi posiadać:

  1. paszport lub inny ważny dokument podróży;
  2. na okres kwarantanny - zaproszenie do pracy lub ważną wizę uprawniającą do pracy;
  3. w przypadku przejazdu tranzytem przez Polskę do innego państwa, osoba musi posiadać zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym kraju. Osoby z prawem pobytu w krajach UE mają prawo do tranzytu przez Polskę na okres kwarantanny.

Również przy przekraczaniu granicy mogą być sprawdzane:

  1. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego podczas pobytu w Polsce;
  2. wystarczająca ilość pieniędzy na pobyt, jak również na powrót do kraju pochodzenia, czyli około 200 zł dziennie, ale nie mniej niż 400 zł (w przypadku pobytu krótkoterminowego);
  3. dokumenty potwierdzające pobyt w Polsce;
  4. dokument potwierdzający cel wjazdu do Polski.

Ważne !!!

Paszport biometryczny generalnie nie wymaga zaproszeń, dokumentów potwierdzających rezerwację mieszkania, wyciągów bankowych itp. Ale w okresie kwarantanny zaproszenie do pracy na paszport biometryczny jest obowiązkowe. Ważne jest również zrozumienie celu wizyty (i umiejętność jego wyjaśnienia), a także wykazanie wystarczających środków na pozostanie w Polsce. W rzadkich przypadkach straż graniczna wymaga potwierdzenia polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli podróżuje z Tobą dziecko poniżej 16 roku życia, konieczne jest posiadanie notarialnej zgody rodziców na wyjazd z Ukrainy.

W większości punktów kontrolnych Służba Graniczna wymaga od pasażerów przejścia z całym dobytkiem przez specjalny korytarz, w którym dokonuje się kontroli rzeczy i dokumentów. W punktach kontrolnych na Ukrainie pasażerowie zwykle nie wysiadają z autobusu, pracownicy punktu kontrolnego podchodzą do każdego pasażera autobusu.

Uzyskanie wizy nie gwarantuje wjazdu i pobytu w Polsce. Ostateczną decyzję o wjeździe podejmuje Komendant Straży Granicznej. W przypadku odmowy w paszporcie zagranicznym dokonuje się zapisu o odmowie wjazdu i wskazuje podstawę prawną tej decyzji.

Po pomyślnym zakończeniu procedury przekraczania granicy w paszporcie umieszcza się odpowiedni znak (pieczęć), w którym wskazuje się czas i miejsce przekroczenia granicy.