Przepisy celne UE

Towary spełniające następujące ograniczenia można importować do Polski:

 • Koszt towaru nie może przekraczać 300 euro;
 • Fundusze są równoważne 10 000 euro (na osobę). Zaleca się mieć co najmniej 300 ZL ręcznie;
 • 1 litr mocnych napojów alkoholowych (moc powyżej 22,3%);
 • 2 litry średniej mocy napojów alkoholowych (moc poniżej 22,3%);
 • 40 papierosów (2 paczki) lub 50 gramów tytoniu do palenia;
 • Produkty higieny osobistej i indywidualne kosmetyki w ilościach, które odpowiadają potrzebom jednej osoby na czas podróży;
 • Odzież, bielizna, obuwie o charakterze wyłącznie osobistym, przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i posiadające cechy charakterystyczne używanych;
 • Do 5 zwierząt domowych z zaznaczonym żetonem. Konieczne jest posiadanie świadectwa szczepienia i wypełnienie deklaracji czasowego wywozu zwierząt i ich powrotu;
 • Leki mogą być transportowane, jeśli nie wskazuje to na ich komercyjne zastosowanie, ale wszystkie leki z wyjątkiem standardowego zestawu muszą posiadać receptę w języku angielskim;
 • Polska jako kraj UE surowo zakazała importu:
  • mleko i produkty mleczne;
  • mięso i produkty mięsne;
  • salo;
  • czekolada;
  • konserwy.